Bayilik ile Franchise Sözleşmesi Arasındaki Farklılıklar

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ VE FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?

Bayilik ve Franchise sözleşmeleri hukuki nitelik itibarıyla birbirlerine benzer özellikler taşısa ve ticari hayatta zaman zaman birbirleriyle karıştırılsa da; her iki sözleşmenin getirdiği sistem, uygulamada oldukça net bir biçimde farkını hissettirmektedir.

Sistem olarak franchising, belirli özelliklere haiz, marka değeri taşıyan, know how’a sahip firmanın markasını; işletme adını, ticari teknik bilgi ve becerisini ve sistemini, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, anlaşma ile bedeli karşılığında kullanmak üzere bağımsız yatırımcılarla paylaştığı uzun vadeli ve sürekli bir iş ortaklığıdır.

FARKLILIKLAR:

Franchise sözleşmelerinde, franchise alan sözleşmeye konu iş için kendi adını veya tanıtıcı işaretlerini kullanamayacak olup franchise verene ait marka, işletme adı gibi tanıtıcı işaretleri kullanmakla yükümlüdür ve franchise verene bu isim haklarının kullanımı dolayısı ile bir ücret de öder.

Franchise alan ulusal reklam ve tanıtım kampanyalarına mali olarak katılır.

Franchise işletmeler gerek işyerinin görüntü ve dekorasyonu olarak, gerekse işletmecilik prensipleri açısından birbirinin tıpatıp aynısıdır.

Bayilik sözleşmelerinde ise kural olarak, bayi kapısına kendi adını asar,  üreticinin markasının veya adının yanına kendi işletme adını veya markasını ekleyebilir. Ancak bunun yanında bayiye, üreticinin markasını veya tanıtıcı işaretlerini kullanma hakkı verilmeyebilir.

Bayi bu kullanım için hiçbir ücret ödemeyeceği gibi bayiden, franchise sözleşmelerine konu giriş bedeli ve reklam katkı payı da istenmez.

Bayi bağımsızdır, oysa franchise alanın bağımsız karar verebileceği konular çok daha sınırlıdır.

Bayi seçiminde, bayinin sahip olduğu dükkân veya iş yeri, bayinin mali gücü gibi kriterler önem kazanırken, franchisee seçiminde şahsın kişisel özellikleri ve iş tecrübesi ön plana çıkar.

 

Avukat Pelin ŞENOL BARUH
BARUH HUKUK DANIŞMANLIK

(Yazının tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek bile alıntı yapılamaz.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here