Bayilik Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDE ÜRETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Teslim Yükümlülüğü:

Bu sözleşme gereği üretici taraf bayie mal teslim etmek, bayi de bu malları bedelini ödeyerek satın almak ve üçüncü kişilere satmak suretiyle sürümü artırmak yükümlülüğündedir.

 1. Sadakat Yükümlülüğü:

Bayilik sözleşmesinde, üretici ile bayi arasındaki ilişki, taraflar arasında özel bir güven ilişkisi kurar, bu da sadakat borcunu doğurur.

Tarafların arasındaki güven ilişkisi sonucu üretici, bayii desteklemek, yardım etmek, faaliyetlerini kolaylaştırmak ile yükümlüdür.

 1. Destekleme Yükümlülüğü:

Destekleme yükümlülüğü, reklam veya eğitim şeklinde, bayilik sözleşmesinin konusuna göre farklılık gösterebilecektir.

 1. Sözleşme Bölgesinde Satış Yapmama Yükümlülüğü:

Bayie münhasır satış hakkı tanınan bayilik sözleşmelerinde üretici kural olarak, sözleşme konusu malları sözleşme bölgesinde doğrudan doğruya satamaz ve bu sözleşme bölgesine başka dağıtıcılar yerleştiremez.

 

BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDE BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Sözleşme konusu malları satın alma yükü:

Bayiye münhasır satış hakkı tanınmamış bile olsa, sözleşmenin amacı malların sürümünün arttırılmasıdır. Bu nedenle bayinin satın alma yükümlülüğü her hâlükârda söz konusudur.

 1. Asgari alım yükümlülüğü:

Bayiyi sürümü arttırma konusunda gayretli bir çalışmaya teşvik etmesi bakımından, üreticinin ise mallarının önceden üretimini planlayabilmesi bakımından gereklidir.

 1. Sürümü arttırma yükümlülüğü:

Dekorasyon, malların sunum şekli, malların reklamının yapılması, fuar ve kampanyalara katılım gibi faaliyetler bayi tarafından yerine getirilmelidirler.

           BAYİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL SONA ERER?

Bayilik Sözleşmesi,

 1. Sözleşmenin belirli süreli olması halinde sürenin sona ermesi ile
 2. Taraflardan birinin ölümü ile iflası veya fiil ehliyetinin kaybı ile kendiliğinden,
 3. Hukuki işlem ile sona erer.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ HUKUKİ İŞLEM İLE NASIL SONA ERER?

1. Sözleşmenin İkale Yoluyla Sona Ermesi:

Henüz bütün borçlar sona ermemişken, tarafların borç ilişkisini sona erdirmek için anlaşmasına ikale denir. Bayilik sözleşmesinde taraflar, ikale anlaşması ile aralarındaki sözleşmeden doğan alacaklarından ve borçlarından karşılıklı olarak vazgeçebilirler.

 

 1. Sözleşmenin İptali: Bayilik Sözleşmesi, genel hükümler uyarınca irade bozuklukları sebebiyle iptal edilebilir.

 

 1. Sözleşmenin Olağanüstü Fesih ile / Haklı Sebeple Sona Ermesi: Taraflar arasındaki hukuki ilişki çekilmez hale geldiğinde, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda sözleşme haklı sebep ile feshedilebilir.

 

Avukat Pelin ŞENOL BARUH
BARUH HUKUK DANIŞMANLIK

(Yazının tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek bile alıntı yapılamaz.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here