Franchise Sözleşmesi İçeriği

HUKUKİ AÇIDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ İÇERİĞİ

Franchise sözleşmesi, sürekli borç ilişkisi ve karşılıklı edim doğuran bir sözleşmedir. Bunun anlamı tarafların borçlarının tek veya ani bir edimle değil, sözleşme süresince tekrarlanan birçok edimle ifa edilmesidir.

Franchise sözleşmesi aynı zamanda bir çerçeve sözleşme niteliğindedir. Taraflar arasındaki ilişkinin sürdürülmesine yönelik alt ve tamamlayıcı sözleşmeler akdedilir. Franchise anlaşmasına uygulanan mevzuat, şöyle sıralanabilir:

  • Rekabet Kanunu
  • Patent, marka, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eserleri mevzuatı
  • Borçlar Kanunu
  • Medeni Kanun
  • Türk Ticaret Kanunu
  • Vergi Usul Kanunu
  • Tüketiciyi Koruma Kanunu

Taraflara tanınan haklar, tarafların karşılıklı yükümlülükleri, faaliyet bölgesi, Franchise Alan’ın yaptığı yatırımı çıkartabilecek uzunlukta olması gereken anlaşma süresi, Franchise Alan’a sunulacak olan mal ve hizmetler, pazarlama ve reklam programları, Franchise Veren’in iletmeyi devretmesi, satması durumlarında Franchise Alan’ın ön alım hakkı, tarafların ayırdedici işaret, ticari ad, ticari marka, hizmet markası, dükkan tabelaları, logo ve diğer ayırdedici belirtilerini kullanma şartları, sistemin yenilenme ve uygulanan metotları değiştirme hakkı ve bunların uygulanmasına ilişkin hükümler, rekabet yasağına ilişkin hükümler, tarafların sır saklama yükümlülüğü, sözleşmenin yenilenme şartları, sözleşmenin feshi veya sona erdirilmesi halinde Franchise Veren’in sahibi olduğu maddi ve/veya gayri maddi hakların kendisine geri iadesine ilişkin hükümler franchise sözleşmesinde mutlaka yer alması gereken önemli hususlardır.

Özetle franchise anlaşması ile uzun süreli bir bağlantı ve sözleşme yapılmaktadır. Sürenin kaç yıl olduğu, uzatılmasındaki şartlar, bölgenin markaya olan ihtiyacı, hedef kitle, sözleşme sona erdiğinde nasıl bir karar alınacağı ve hedefler önceden iyi değerlendirilmeli ve belirlenmelidir.

Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olan franchise sözleşmesinin meydana gelebilmesi için her iki tarafın, sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarına ihtiyaç vardır. Gerek Franchise Alan’ın gerekse Franchise Veren’in sözleşmeyi detaylı okumadan ve incelemeden, hukuki destek almadan imzalamaması ve uzun vadeli bir anlaşmaya girmemesi gerekir. Franchise Veren’in geçmişte kaç işletmesinin kapandığı, kaç işletmecisinin devrettiği, kaçıyla yargıya intikal ettiği tam bilinmelidir. Her şey yolunda gözükse bile, sizin de sorun yaşama olasılığınız aynı oranda mevcuttur.

 

Avukat Pelin ŞENOL BARUH
BARUH HUKUK DANIŞMANLIK

(Yazının tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek bile alıntı yapılamaz.)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here