Girişimcinin Hedef Belirlemesi

Hedef belirlemek, ne yapılıyor olursa olsun hayatı nasıl daha düzenli yaşayacağını ve disipline edeceğini öğretir. Bu nedenle hedef üzerine çalışmak, iş hayatında ve sorumluluğu tamamen kendi üzerinde olan kişilerin, bilhassa girişimcilerin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur.

Girişimci, finansal veya psikolojik tüm risklere rağmen kurduğu işin sürekli büyüyerek sektördeki durumuna göre yüksek kâr getirmesini umarak girişimini kurar. Uzun süre varlığını sürdürebilmesi adına kısa(1-3 yıl arası) ve uzun(5 yıl ve daha uzun yılları kapsar) vadeli tüm hedeflerini belirlemiş olması gerekir. Belirlenen hedefler, taktikler ve stratejiler ile oluşabilecek riskleri önceden öngörebilmesi mümkün hale gelecektir.

 Hedef Planı Oluşturmak

Yeni kurulacak bir işletmenin, lokasyonunu, müşteri hedef kitlesini, kimlerle ortaklık kurulacağını, ne kadar sermaye koyulacağını, maliyetlerini minimize etme yollarının ne olacağını, hangi sektörde ilerleyeceğini, rakiplerini, sektör payından girişimciye ve yine sektöre atılan rakiplere ne kadar pay düşeceğinin bulunup, analiz edilmesi gerekir. Girişimci 3 yıllık bir hedef plânı oluşturmalıdır. Girişimcinin hedefi bir bakıma; ulaşılacak müşteri portföy sayısı ile brüt ve net ciro sayılarıdır.

Totalde 3 yıllık hedef, kendi içinde aylık ve üç ayda bir olacak şekilde düzenlenmelidir. Hedeflerin üçer aylık periyodlarla belirlenmesinin sebepleri, bazı bilgilerin güncel olmasını sağlamaktır. Bu tarz bir çalışma, bankadan alınan kredinin faizi, ithalat ve ihracat yapılıyorsa yabancı para durumu, bankaların açıkladığı sektörel büyümeler, üretimleri ve kapasiteleri gibi bilgilerin en güncel haliyle tutulmasını sağlar.

Bu bilgiler ışğında da girişimci strateji ve taktikleri belirlemiş olur.

Taktik ve Strateji Belirlemek 

Girişimci, hedeflerini daha öngörülebilir hâle getirebilmek için teknoloji ve sosyal medyayı kullanarak hedef müşterilerinin taleplerini, geribildirimlerini almalıdır. Beklentilerin karşılanması sadık müşteri sayısını artırarak hem daha çok müşteri portföyü yaratacak hem de rakip üstünlüğü sağlayacaktır. Müşteri bağlılığını sağlamış olmak, müşterinin alternatiflerine rağmen sizin işletmenizi tercih etmesine neden olacaktır.

Örneğin; bir yıllık hedef portföy müşteri sayısına ve ciroya ulaşabilmek için pazarlama, üretim, satış, lojistik gibi tüm faaliyetlerin stratejik olarak nasıl uygulanması gerektiğini, bunu sağlayacak kısa vadeli adımlar olan taktiklerin ne olacağını belirlemiş olmak gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here